Wij investeren in veelbelovende (schaalbare) start-ups in:

* Life Sciences (biotech, pharma, diagnostics)

Digital Health

* Medical Devices

* Animal Health

Wij investeren niet in zorgaanbieders of consulting bedrijven.

TRL staat voor ‘Technology Readiness Level’. Het geeft aan wat de fase is waarin een technologie of product zich bevindt. Er zijn verschillende invullingen van TRL, wij houden die van de EU aan. Om een beschrijving van de verschillende TRL-niveaus te bekijken / downloaden: klik hier.

Ja, mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Het Utrecht Holdings team beheert het Utrecht Health Seed Fund. Utrecht Holdings investeert sinds 1998 in spin-offs van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Tevens beheert Utrecht Holdings het IP-portfolio van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Met de start van het Utrecht Health Seed Fund, breidt Utrecht Holdings haar investeringsactiviteiten uit naar investeringsopportunities binnen de provincie Utrecht.

Zie voor verdere informatie www.utrechtholdings.nl.

Nee, UHSF financiert alleen bedrijven. Dat doen wij binnen de voorwaarden, de investeringsfocus en bij goedkeuring van de investeringscommissie.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering:

De potentiële investee is een veelbelovende start-up die:

  1. Een product of service ontwikkelt in de Life Sciences & Health;
  2. Zich in de vroege fase bevindt (TRL 2-7);
  3. Gevestigd is in de provincie Utrecht.

In de portal is in te zien welke informatie en documenten gevraagd worden. Daarnaast zijn de investeringsvoorwaarden te downloaden via de volgende link: https://uhsf.nl/investment-terms-conditions/

Met een co-financier bedoelen wij een derde partij die ook financieel investeert in de onderneming. Deze investering vindt plaats via een converteerbare lening, aandelen of andere vorm van ondernemingsfinanciering.

(Research) grants, alhoewel zeer belangrijk voor dit type onderneming en de fase waarin deze zich bevindt, worden niet als co-financier beschouwd.

Nee, UHSF financiert alleen bedrijven (BV’s).